SLOW FOOD PRO­PU­NE: VO­TA­ŢI CU FUR­CU­LI­ŢA!

Business Magazin (Romania) - - // MANAGEMENT -

de țări mem­bre au fost aco­lo cu re­pre­zen­ta­nți în cos­tu­me nați­o­na­le, stan­duri cu pro­du­se agro-ali­men­ta­re tra­diți­o­na­le și fe­luri de mânca­re re­pre­zen­ta­ti­ve. În pa­ra­lel, ate­li­e­re de gă­tit și edu­cație, wor­kshop-uri, con­fe­ri­nțe și fo­ru­muri ce abor­de­a­ză mânca­rea din punct de ve­de­re eco­no­mic, po­li­tic, eco­lo­gic și cul­tu­ral. Par­cul Va­len­ti­no a fost prin­ci­pa­lul te­a­tru de ope­rați­uni, lo­cul un­de stan­du­ri­le nați­o­na­le au ocu­pat sis­te­ma­tic și ape­ti­sant alei­le. Atmos­fe­ra adu­cea amin­te de Moșii la Ion Lu­ca Ca­ra­gia­le...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.