GRĂDINĂ LA PURTĂTOR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Pe bi­rou sau la fe­re­as­tră, plan­te­le de­co­ra­ti­ve au da­rul de a înve­se­li încă­pe­rea în ca­re se află. Ele nu tre­bu­ie nea­pă­rat să ră­mână aca­să sau la bi­rou, ci le po­ţi lua cu ti­ne ori­un­de te duci, afir­mă o ar­tis­tă aus­tra­lia­nă, Roz Borg, ca­re, după ce a cre­at bi­ju­te­rii hor­ti­co­le, a ajuns la con­clu­zia că plan­te­le, sau mai pre­cis ce­le mi­cu­ţe ca­re încă nu s-au dez­vol­tat, pot foar­te bi­ne să fie pur­ta­te pe un­ghii în loc de ojă. Plăn­tu­ţe­le sau flo­ri­le sunt fi­xa­te pe un­ghii ar­ti­fi­cia­le cu un ade­ziv special, iar apoi apli­ca­te pe un­ghi­i­le ade­vă­ra­te. Când se des­prind în ce­le din ur­mă de pe un­ghii, plăn­tu­ţe­le pot fi pu­se în pă­mânt, un­de să-şi con­ti­nue creş­te­rea, sus­ţi­ne ar­tis­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.