PROCURORII DNA PLOIEŞTI AU PUS SECHESTRU PE AVEREA LUI VASILE BLAGA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Vasile Blaga, ur­mă­rit pe­nal pen­tru tra­fic de in­fluen­ţă, a fost che­mat, mar­ţi, la DNA Ploieşti. La ie­şi­re, fos­tul li­der al PNL a de­cla­rat că procurorii i-au pus sechestru pe ave­re şi că va con­tes­ta ace­as­tă mă­su­ră. Ulte­ri­or, sur­se ju­di­cia­re au de­cla­rat pen­tru Me­dia­fax că procurorii DNA Ploieşti au pus sechestru până la con­cu­ren­ţa su­mei de 700.000 de eu­ro pe averea fos­tul li­der al PNL, res­pec­tiv pe mai mul­te imo­bi­le pe ca­re le-ar avea aces­ta. În ace­la­şi do­sar, DNA Ploieşti a pus sechestru şi pe averea fos­tul pri­mar din Pia­tra Ne­amţ, Ghe­or­ghe Şte­fan, până la con­cu­ren­ţa su­mei de 25 de mi­li­oa­ne de lei. DNA a înce­put ur­mă­ri­rea pe­na­lă a lui Vasile Blaga pen­tru tra­fic de in­fluen­ţă, du­pă ce, po­tri­vit pro­cu­ro­ri­lor, ar fi pri­mit su­ma de 700.000 de eu­ro, din ca­re 500.000 de eu­ro de la fos­tul pri­mar din Pia­tra Ne­amţ, Ghe­or­ghe Şte­fan.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.