AMNESTY INTERNATIONAL, ÎNCHISĂ LA MOSCOVA

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

ANGELA MERKEL, CITATĂ DE SITE-UL AGENŢIEI REUTERS, CU REFERIRE LA FAPTUL CĂ ORGANIZAŢII PEN­TRU DREPTURILE OMULUI ŞI

ŢĂRI OCCIDENTALE AU ACUZAT ÎN MOD REPETAT ARMATA SIRIANĂ, SUSŢINUTĂ AERIAN DE RUSIA, CĂ AR FI ATACAT SPITALE ŞI ALTE OBIECTIVE CIVILE ÎN OPERAŢIUNILE ANTIIN

SURGENTE. Au­to­ri­tă­ţi­le ru­se au închis săp­tă­mâna tre­cu­tă, fă­ră a oferi ex­pli­ca­ţii ofi­cia­le, se­di­ul din Moscova al or­ga­ni­za­ţi­ei in­ter­na­ţi­o­na­le pen­tru drepturile omului Amnesty International, in­for­me­a­ză site-ul co­ti­dia­nu­lui Le Fi­ga­ro. „Anga­ja­ţii or­ga­ni­za­ţi­ei au con­sta­tat mi­er­curi di­mi­nea­ţă că pe uşi­le se­di­u­lui sunt si­gi­lii. Nu am pri­mit ni­cio no­ti­fi­ca­re, iar si­gi­li­i­le au fost am­pla­sa­te în ab­sen­ţa an­ga­ja­ţi­lor“, a tran­smis Amnesty International. „Toa­te ac­ti­vi­tă­ţi­le noas­tre, toa­te cal­cu­la­toa­re­le şi do­cu­men­te­le sunt aco­lo, în spa­te­le uşi­lor si­gi­la­te“, a de­cla­rat Ivan Kon­dra­ten­ko, un re­pre­zen­tant al fi­lia­lei ru­se a or­ga­ni­za­ţi­ei Amnesty International.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.