FRANÇOIS HOLLANDE, MINIMUM DE POPULARITATE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Po­pu­la­ri­ta­tea pre­şe­din­te­lui Fran­ţei, François Hollande, a atins un ni­vel mi­nim is­to­ric, fi­ind de doar 11%, con­form unui son­daj co­man­dat de co­ti­dia­nul Le Fi­ga­ro. În schimb, po­pu­la­ri­ta­tea pre­mi­e­ru­lui Ma­nuel Val­ls es­te în creş­te­re cu 3% com­pa­ra­tiv cu lu­na tre­cu­tă, atin­gând ni­ve­lul de 25%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.