UN MI­NIM IS­TO­RIC

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Nu­mă­rul şo­me­ri­lor a scă­zut în sep­tem­brie, cu 1,7% lu­nă pe lu­nă şi cu 17,5% an pe an, la un ni­vel mi­nim is­to­ric, con­form da­te­lor INS. Ra­ta şo­ma­ju­lui s-a di­mi­nuat la 5,9%, aces­ta fi­ind cel mai re­dus ni­vel de la înce­pu­tul lui 2009. Nu­mă­rul şo­me­ri­lor în vârstă de 15-64 ani, es­ti­mat pen­tru lu­na sep­tem­brie din anul cu­rent es­te de 520.000 de per­soa­ne, în scă­de­re atât fa­ţă de lu­na pre­ce­den­tă (529.000 de per­soa­ne), cât şi fa­ţă de ace­e­a­şi lu­nă a anu­lui an­te­ri­or (630.000 de per­soa­ne). Pe se­xe, ra­ta şo­ma­ju­lui pen­tru băr­ba­ţi a de­pă­şit-o cu 1,9 punc­te pro­cen­tua­le pe cea a fe­mei­lor (va­lo­ri­le fi­ind 6,7% în ca­zul băr­bați­lor şi 4,8% în ca­zul fe­mei­lor).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.