DEUTEK, PRELUAT DE GIGANTUL INTERNAŢIONAL PPG

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Pro­du­că­to­rul de vop­se­le Deutek, de­ţi­nut an­te­ri­or de fon­dul de in­ves­ti­ţii Axxess Ca­pi­tal, a fost preluat de gigantul PPG, po­tri­vit ZF. Pro­du­că­to­rul de vop­se­le Deutek es­te unul din­tre cei mai mari ju­că­tori de pe pia­ţa de pro­fil, cu afaceri de 131 de mi­li­oa­ne de lei (cir­ca 30 de mi­li­oa­ne de eu­ro) anul tre­cut du­pă un avans de 7% com­pa­ra­tiv cu 2014. Pro­du­că­to­rul a înre­gis­trat anul tre­cut şi un pro­fit de 13,2 mi­li­oa­ne de lei (3 mi­li­oa­ne de eu­ro) la un to­tal de 340 de sa­la­ria­ţi. Ul­ti­mii trei ani au adus pen­tru Deutek re­zul­ta­te pe plus du­pă ce din 2009 până în 2012 in­clu­siv com­pa­nia a fost pe pi­er­de­re. În pe­ri­oa­da 2009-2012 fir­ma a avut pi­er­deri to­ta­le de apro­xi­ma­tiv 70 de mi­li­oa­ne de lei, po­tri­vit da­te­lor ra­por­ta­te la Mi­nis­te­rul de Fi­nan­ţe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.