UBS, BAN­CA DENUNŢATĂ DE BIRKENFELD.

Business Magazin (Romania) - - // AUTO -

UBS es­te cea mai ma­re bancă el­ve­ţia­nă ca­re ope­re­a­ză la ni­vel internaţional. În Elve­ţia, in­sti­tu­ţia ac­ti­ve­a­ză pe seg­men­te­le retail, cor­po­ra­te, in­sti­tu­ţi­o­nal, ma­na­ge­men­tul ave­ri­lor, ges­ti­o­na­rea ac­ti­ve­lor şi in­ves­ti­ţii. Con­form site-ului pro­priu, UBS Elve­ţia de­ţi­ne o po­zi­ţie de li­der în toa­te ce­le cinci seg­men­te de bu­si­ness, are o re­ţea cu cir­ca 300 de su­cur­sa­le şi 4.700 de an­ga­ja­ţi, iar la ser­vi­ci­i­le sa­le ape­le­a­ză una din trei gos­po­dă­rii, una din trei per­soa­ne cu o si­tua­ţie fi­nan­cia­ră ri­di­ca­tă şi apro­xi­ma­tiv ju­mă­ta­te din toa­te com­pa­ni­i­le el­ve­ţi­e­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.