1,1

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT -

es­te piaţa re­tai­lu­lui de încăl­ţă­min­te pe plan lo­cal, pe ca­re ac­ti­ve­a­ză zeci de com­pa­nii, iar ce­le mai mari 10 con­tro­le­a­ză do­uă trei­mi din pia­ţă. Între aceş­tia se nu­mă­ră Dei­chman, Le­o­nar­do, Otter, Ben­venu­ti şi Ecco.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.