CLI­E­NȚI NOI PE LU­NĂ

Business Magazin (Romania) - - // ANTREPRENORIAT -

Age­nții de vânzări ai unei com­pa­nii de te­le­co­mu­ni­cații ca­re au luat no­te mari au adus cu 24% mai mu­lți cli­e­nți noi și au vor­bit cu 12% mai mult cu cli­e­nții com­pa­ra­tiv cei ca­re au luat no­te­le ce­le mai mici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.