ANGELA MERKEL VA CANDIDA PEN­TRU UN NOU MANDAT DE CANCELAR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // EXTERNE -

Can­ce­la­rul Ger­ma­ni­ei, Angela Merkel, in­ten­ţi­o­nea­ză să can­di­de­ze pen­tru al pa­tru­lea mandat în anul 2017, afir­mă Nor­bert Röttgen, un po­li­ti­cian din ca­drul for­ma­ţi­u­nii Uni­u­nea Creş­tin-De­mo­cra­tă (CDU, cen­tru-dre­ap­ta), re­la­te­a­ză si­te-ul Ta­ge­sSpi­e­gel.de. Angela Merkel „va candida pen­tru un nou mandat“, a de­cla­rat, con­form CNN, Nor­bert Röttgen, res­pon­sa­bil de afa­ceri exter­ne în CDU. Angela Merkel, în vârstă de 62 de ani, cancelar din anul 2005, nu a fă­cut ni­ci­un anunţ în le­gă­tu­ră cu vi­i­to­rul său po­li­tic du­pă al trei­lea mandat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.