TRANSELECTRICA (TEL),

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

com­pa­nie con­tro­la­tă de sta­tul ro­mân şi ca­re ope­re­a­ză sis­te­mul na­ţi­o­nal de tran­sport al energiei elec­tri­ce, a ra­por­tat un pro­fit de 213 mi­li­oa­ne lei la no­uă luni, mai mic cu 30% fa­ţă de ia­nua­rie-sep­tem­brie 2015. În T3/2016 pro­fi­tul net a fost de 71,5 mil. lei, fa­ţă de

94,2 mil. lei în ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă din 2015. Ve­ni­tu­ri­le au însu­mat la no­uă luni 1,9 mld. lei fa­ţă de 2,2 mld. lei în ia­nua­rie-sep­tem­brie 2015. Chel­tu­i­e­li­le din ex­ploa­ta­re erau de

1,6 mld. lei, mai pu­ţin cu 12% fa­ţă de anul tre­cut.

TRANSPORTATORUL NA­ŢI­O­NAL DE GA­ZE NATURALE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.