ROMPETROL RAFINARE (RRC),

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

com­pa­nie mem­bră a KMG Inter­na­ti­o­nal, a ra­por­tat pi­er­deri de 1,1 mi­li­oa­ne do­lari în T3/2016 fa­ţă de un re­zul­tat ne­ga­tiv de 3 mil. do­lari în T3/2015, în timp ce ci­fra de afa­ceri ne­tă a scă­zut cu

28%, la 563 mil. do­lari. La no­uă luni, pro­fi­tul net con­so­li­dat a fost în va­loa­re de 20,9 mil. do­lari, în creş­te­re cu 41% com­pa­ra­tiv cu ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă din 2015. Însă ci­fra de afa­ceri ne­tă a scă­zut cu 24%, la 1,7 mld. do­lari, in­fluen­ţa­tă de scă­de­rea co­ta­ţi­ei in­ter­na­ţi­o­na­le a pro­du­se­lor pe­tro­li­e­re şi de scă­de­rea can­ti­tă­ţi­lor de pro­du­se vându­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.