GRU­PUL SUD-AFRICAN DE INVESTIŢII ÎN IMOBILIARE NEPI,

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

lis­tat la Bu­cu­reş­ti cu sim­bo­lul NEP, a ra­por­tat pen­tru pri­me­le no­uă luni un pro­fit net de 105 mi­li­oa­ne eu­ro, în scă­de­re cu

28% fa­ţă de ia­nua­ri­e­sep­tem­brie 2015. Ve­ni­tul din chi­rii şi alte veni­turi din ex­ploa­ta­re au ur­cat cu 42% la

149 mil. eu­ro. NEPI es­te în Ro­mânia cel mai ma­re dez­vol­ta­tor imo­bi­liar şi are proi­ec­te pre­cum Me­ga Mall sau Pro­me­na­da Mall din Bu­cu­reş­ti. Lis­tat pe seg­men­tul internaţional al bur­sei de la

Bu­cu­reş­ti, NEPI are 14,8 mi­liar­de lei ca­pi­ta­li­za­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.