DE ANI

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Sis­te­mul Con­tent ID sca­nea­ză ori­ce clip încăr­cat pe Yo­uTu­be şi îl com­pa­ră cu o ba­ză de da­te ce con­ţi­ne pes­te 600 de ani de înre­gis­trări vi­deo şi au­dio. Cu alte cu­vin­te, exis­tă pes­te 50 de mi­li­oa­ne de fi­şi­e­re de re­fe­rin­ţă în ba­za de da­te Con­tent ID.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.