MI­LIAR­DE DE DO­LARI

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Prin sis­te­mul Con­tent ID, Goo­gle a plă­tit până în pre­zent pes­te 2 mi­liar­de de do­lari celor ca­re de­ţin drep­turi de pro­pri­e­ta­te in­te­lec­tua­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.