DE MI­LI­OA­NE DE DO­LARI

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Goo­gle a in­ves­tit până în pre­zent pes­te 60 de mi­li­oa­ne de do­lari în dez­vol­ta­rea şi îmbu­nă­tă­ţi­rea sis­te­mu­lui Con­tent ID.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.