DE LA ZE­RO LA 2 MI­LI­OA­NE DE EU­RO.

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Frații Ale­xan­dru și Andrei Cer­nă­tes­cu spun că și-au înce­put afa­ce­rea cu o in­ves­tiție ze­ro – bu­si­nes­sul a cres­cut de la an la an, as­pect ca­re s-a re­flec­tat în evo­lu­ţia com­pa­ni­ei: de la o ci­fră de afa­ceri de 50.000 de eu­ro în 2007, au de­pășit mi­li­o­nul de eu­ro în 2010; va­loa­re pe ca­re au du­blat-o la mai puțini de cinci ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.