BM: ÎN UR­MĂ CU CÂŢIVA ANI PON­DE­REA VI­NU­LUI ALB ERA MULT MAI CRESCUTĂ ŞI SE CONSUMA VIN DULCE ŞI DEMIDULCE. CĂTĂLIN PĂDURARU:

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

În 2016 față de 1994, când m-am apu­cat eu de tre­a­ba asta, lu­cru­ri­le ara­tă alt­fel și con­su­ma­to­rii înce­ar­că să fie mai ate­nți și de ace­ea tre­bu­ie să ne adre­săm că­tre con­su­ma­to­rii ti­neri, ca­re au un alt tip de ex­tra­ge­re a in­for­mați­ei, cu o vi­te­ză foar­te ma­re. Din pă­ca­te, din­tr-un me­diu ca­re nu cer­ti­fi­că exac­ti­ta­tea in­for­mați­ei, aco­lo flo­te­a­ză o su­me­de­nie de in­for­mații, une­le va­la­bi­le, alte­le nu. Una pes­te alta, con­su­ma­to­rul acum es­te mai in­for­mat.

Din punc­tul meu de ve­de­re o greșe­a­lă es­te că se ba­te mul­tă mo­ne­dă pe vi­nu­ri­le seci. Noii cli­e­nți, mai ales cei ti­neri, tre­bu­ie să înce­a­pă cu un de­mi­sec, e greu să înce­a­pă cu unul sec.

Ne întoar­cem la ne­ce­si­ta­tea stu­di­i­lor an­tro­po­lo­gi­ce, so­ci­o­lo­gi­ce... Pe ca­re nu le avem. Spu­nem cu foar­te mul­tă ușu­ri­nță – și

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.