BM: CE BĂTĂLIE E MAI GREA PEN­TRU UN VIN RO­MÂNESC: PIA­ŢA DIN RO­MÂNIA SAU PIA­ŢA INTERNAŢIONALĂ ŞI DE CE? EMIL DUMITRU:

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Cred că sunt do­uă lu­cruri to­tal di­fe­ri­te. În pri­mul rând, piața din Ro­mânia tre­bu­ie con­so­li­da­tă pen­tru că e clar că vor fi com­pe­ti­tori

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.