BM: CUM VĂ CONSTRUIŢI BUGETELE? EDUARD CIOCÂRLAN:

Business Magazin (Romania) - - // STRATEGIE -

Mo­men­tan piața es­te în crește­re, producția la fel. Nu vrem să cre­as­că consumul și în ace­lași timp im­por­tu­ri­le. Es­te im­por­tant să cre­as­că, în con­ti­nua­re, și producția au­toh­to­nă. Sem­ne­le in­di­că plusuri, în con­ti­nua­re. În mo­men­tul când vom ajun­ge la un apo­geul al crește­rii con­su­mu­lui și al pro­du­cți­ei au­toh­to­ne, va exis­ta doar bă­taia pe ca­li­ta­te. Ci­ne va investi în ca­li­ta­te o să ră­mână în

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.