16 9%

Business Magazin (Romania) - - // I DEI DE AFACERI -

re­pre­zin­tă va­loa­rea es­ti­ma­tă a pi­e­ţei lo­ca­le de îmbrcă­min­te, încăl­ţă­min­te şi echi­pa­men­te spor­ti­ve con­su­mu­lui în 2015, cel mai pu­ter­nic avans de du­pă 2008

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.