DECRET PENTRU DECORAREA LUI DACIAN CIOLOŞ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Pre­şe­din­te­le Re­pu­bli­cii Mol­do­va, Ni­co­lae Ti­mof­ti, a sem­nat un decret ca­re pre­ve­de decorarea pre­mi­e­ru­lui Ro­mâni­ei, Dacian Cioloş, cu Ordi­nul Re­pu­bli­cii, a con­fir­mat Ion Pă­du­ra­ru, se­cre­ta­rul ge­ne­ral al pre­şe­din­ţi­ei mol­do­vene. „Da, într-ade­văr, dom­nul pre­şe­din­te a sem­nat zi­le­le aces­tea un ast­fel de or­din pentru me­ri­te­le de­o­se­bi­te ale dom­nu­lui Cioloş pe plan bi­la­te­ral şi internaţional“, a de­cla­rat Ion Pă­du­ra­ru. Po­tri­vit lui, înmâna­rea dis­tinc­ţi­ei se va fa­ce prin in­ter­me­di­ul Amba­sa­dei Re­pu­bli­cii Mol­do­va la Bu­cu­reş­ti.

Ordi­nul Re­pu­bli­cii es­te dis­tinc­ţia de stat su­pre­mă a Re­pu­bli­cii Mol­do­va, ca­re se con­fe­ră pentru „me­ri­te ex­cep­ţi­o­na­le în toa­te do­me­ni­i­le de ac­ti­vi­ta­te întru bi­ne­le pa­tri­ei şi al ome­ni­rii“. Ante­ri­or, Ni­co­lae Ti­mof­ti a acor­dat ace­e­a­şi dis­tinc­ţie pre­şe­din­te­lui Ro­mâni­ei, Klaus Io­han­nis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.