NUMĂRUL ME­DIU DE SALARIAȚI A CRESCUT

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Numărul me­diu de sa­la­ria­ţi din com­pa­nii a crescut cu 2,4% în 2015 fa­ţă de 2014, până la 3,9 mi­li­oa­ne. Spre com­pa­rație în 2008 în com­pa­nii erau an­ga­ja­ţi 4,4 mi­li­oa­ne de oa­meni, po­tri­vit Me­dia­fax. În eco­no­mie sunt în jur de 5 mi­li­oa­ne de an­ga­ja­ţi. Cel mai ma­re nu­măr de an­ga­ja­ţi în com­pa­nii se înre­gis­tre­a­ză în in­dus­trie, ei re­pre­zen­tând 35,5% din to­tal, do­me­ni­ul fi­ind ur­mat de ser­vi­cii, un­de ac­ti­ve­a­ză aproa­pe 34% din sa­la­ria­ţi, po­tri­vit Insti­tu­tu­lui Na­ţi­o­nal de Sta­tis­ti­că (INS). În me­die o între­prin­de­re din in­dus­trie a avut cir­ca 25,8 sa­la­ria­ţi, în timp ce în co­merţ me­dia es­te de 4,9 sa­la­ria­ţi. 43,8% din numărul to­tal de între­prin­deri ac­ti­ve au avut ac­ti­vi­ta­te prin­ci­pa­lă ser­vi­cii, le ara­tă INS.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.