11 BĂNCI AU FOST SANCȚIONATE DE BNR

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // ECONOMIE -

Un nu­măr de 11 bănci au fost sanc­ţi­o­na­te de Ban­ca Na­ţi­o­na­lă în pri­me­le no­uă luni din acest an, ma­jo­ri­ta­tea cu aver­tis­ment, iar în ca­zul a pa­tru bănci au fost apli­ca­te amen­zi în su­mă to­ta­lă de 135.000 de lei. Car­pa­ti­ca, BRDSo­cGen, Ban­ca Co­mer­cia­lă Fe­ro­via­ră, UniCre­dit Bank, Inte­sa San­pao­lo, Cre­dit­coop și Ga­ran­ti Bank au scă­pat doar cu aver­tis­ment, po­tri­vit in­for­ma­ţi­i­lor BNR. Mar­fin, OTP Bank şi Cre­dit Eu­ro­pe Bank au pri­mit şi aver­tis­ment, şi amen­dă. În ca­zul Mar­fin Bank, OTP Bank, Ban­cpost şi Cre­dit Eu­ro­pe Bank, ban­ca cen­tra­lă a de­cis să apli­ce amen­zi în su­mă to­ta­lă de 135.000 de lei, cir­ca do­uă trei­mi din su­mă vi­zând Mar­fin.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.