ENGIE RO­MA­NIA A PRELUAT SERVICES & MAINTENANCE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Engie Ro­ma­nia, prin sub­si­dia­ra sa Engie Ser­vi­cii, achi­zi­ţi­o­nea­ză com­pa­nia Co­fe­ly Bu­il­ding Services & Maintenance. În ur­ma pro­ce­su­lui de achi­zi­ţie, com­pa­nia va fi re­de­nu­mi­tă Engie Bu­il­ding So­lu­ti­ons şi va asi­gu­ra ser­vi­cii ener­ge­ti­ce şi de efi­ci­en­ti­za­re a con­su­mu­lui pentru cli­en­ţi in­dus­tria­li. Co­fe­ly Bu­il­ding Services & Maintenance a fost de­ţi­nu­tă de Co­fe­ly Aus­tria, un afi­liat al Engie, şi a ac­ti­vat în Ro­mânia din 2005. Prin­tre cli­en­ţii Co­fe­ly Bu­il­ding Services & Maintenance se nu­mă­ră com­pa­nii pre­cum OMV Pe­trom, BRD So­ciété Généra­le şi Kau­fland, întreg por­to­fo­li­ul de cli­en­ţi fi­ind de­ser­vit de cei apro­xi­ma­tiv 100 de an­ga­ja­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.