CINE CONCUREAZĂ LIDERUL? VO­DA­FO­NE RO­MÂNIA,

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Ci­fra de afaceri a al doi­lea ju­că­tor de pe pia­ţa lo­ca­lă de te­le­fo­nie mo­bi­lă, a crescut în 2015 cu

6%, la 3,33 mi­liar­de de lei (749,3 mi­li­oa­ne de euro), con­form da­te­lor dis­po­ni­bi­le pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce. Veni­tu­ri­le grupului ca­re ocu­pă po­zi­ţia a treia în cla­sa­men­tul pi­e­ţei te­le­co­mu­ni­ca­ţi­i­lor,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.