TE­LE­KOM RO­MÂNIA,

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

au scăzut cu 1,8% în 2015, până la 984 mi­li­oa­ne de euro. La sfârşi­tul anu­lui tre­cut, Te­le­kom avea 2,09 mi­li­oa­ne de li­nii de te­le­fo­nie fi­xă şi 5,99 mi­li­oa­ne de abo­na­ţi de te­le­fo­nie şi in­ter­net mo­bil.

(al grupului RCS & RDS) a ajuns la o co­tă de

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.