DI­GI MO­BIL

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

10% din pia­ţă, apro­xi­ma­tiv 2,7 mi­li­oa­ne de cli­en­ţi. Ci­fra de afaceri ne­tă a RCS & RDS a ur­cat anul tre­cut la ni­ve­lul re­cord de 2,7 mi­liar­de de lei (600 de mi­li­oa­ne de euro), în ur­ca­re cu 16,6% de la 2,31 mi­liar­de de lei în 2014.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.