NICIUN AN FĂ­RĂ CREȘTERI.

Business Magazin (Romania) - - // I DEI DE AFACERI -

Antre­pre­no­rii Ma­ria­na Bră­des­cu și Ser­giu Con­stan­ti­nes­cu și-au pro­pus încă de la înce­pu­tul lan­să­rii afa­ce­rii Rock Con­struct creșteri anua­le între 30 și 50%, mi­zând pe co­mu­ni­ca­rea pe cli­e­nții și stra­te­gii de mar­ke­ting atât în online, cât și în of­fli­ne. Pentru anul aces­ta, ei pre­vi­zi­o­nea­ză afaceri de 5,5 mi­li­oa­ne de euro, mai mult cu cir­ca 25% față de anul tre­cut. Mai mult de­cât atât, ei an­ti­ci­pe­a­ză că și în 2017 crește­rea de 20-30% se va păs­tra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.