4%

Business Magazin (Romania) - - // TEHNOLOGIE -

glo­ba­lă sau 20 de mi­li­oa­ne de euro reprezintă valoarea ma­xi­mă a amen­zii ce poa­te fi acor­da­tă unei com­pa­nii pentru ne­res­pec­ta­rea Re­gu­la­men­tu­lui ge­ne­ral pri­vind pro­te­cția da­te­lor

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.