67%

Business Magazin (Romania) - - // TEHNOLOGIE -

au de­cla­rat că sunt îngri­jo­rați în le­gă­tu­ră cu fap­tul că nu dețin con­tro­lul de­plin asu­pra in­for­mați­i­lor pe ca­re le fur­ni­ze­a­ză online (Sursa: Eu­ro­ba­ro­me­tru)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.