MOŞ CRĂCIUN DE COŞMAR

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

,,Bad San­ta 2“mar­che­a­ză re­veni­rea pe ma­ri­le ecra­ne a câşti­gă­to­ru­lui pre­mi­u­lui Oscar Bil­ly

Bob Thor­nton în pos­tu­ra de an­ti­e­rou pre­fe­rat al Ame­ri­cii, în ro­lul lui Wil­lie So­ke. Ali­men­tat de whis­key-ul de proas­tă ca­li­ta­te, lă­co­mie şi ură, Wil­lie fa­ce din nou echi­pă cu mi­cul şi fu­ri­o­sul său par­te­ner, Mar­cus (To­ny Cox), pentru a dis­tru­ge o ga­lă de ca­ri­ta­te or­ga­ni­za­tă în Aju­nul Cră­ci­u­nu­lui. Şi de ace­as­tă da­tă aven­tu­rii i se ală­tu­ră ,,puş­ti­ul“su­pra­pon­de­ral şi me­reu exal­tat, Thur­man Mer­man (Brett Kel­ly), al că­rui scop es­te să scoa­tă la ive­a­lă bru­ma de uma­ni­ta­te exis­ten­tă în Wil­lie. Pe ma­ri­le ecra­ne din 25 noi­em­brie, ,,Bad San­ta 2“te va fa­ce să ui­ţi toa­te po­veş­ti­le fru­moa­se cu Moş Crăciun şi te vei pre­gă­ti pentru săr­bă­to­ri­le de iar­nă prin ho­ho­te de râs. Un film dis­tri­bu­it de Fre­e­man Enter­tain­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.