RECORD PEN­TRU AEROPORTUL HENRI COANDĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // COMPANII -

Tra­fi­cul ae­rian pe ce­le do­uă ae­ro­por­turi ale Ca­pi­ta­lei a înre­gis­trat, în 2016, un nu­măr record de 10,99 mi­li­oa­ne de pa­sa­geri şi 120.700 de miş­cări de ae­ro­na­ve (ate­ri­zări şi de­co­lări), po­tri­vit unui co­mu­ni­cat al Com­pa­ni­ei Na­ţi­o­na­le Ae­ro­por­turi Bu­cu­reş­ti (CNAB). Din to­ta­lul ra­por­tat, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bu­cu­reş­ti (AIHCB) s-au înre­gis­trat 10,98 mi­li­oa­ne de pa­sa­geri şi 108.200 de miş­cări de ae­ro­na­ve. Fa­ţă de 2015, nu­mă­rul pa­sa­ge­ri­lor ca­re au tran­zi­tat ae­ro­por­tu­ri­le din Bu­cu­reş­ti în

2016 a înre­gis­trat o creştere de 18,3%. Evo­lu­ţia nu­mă­ru­lui de pa­sa­geri pe ce­le do­uă ae­ro­por­turi ale CNAB de­pă­şeş­te ten­din­ţa ge­ne­ra­lă înre­gis­tra­tă la ni­vel european. Pe ae­ro­por­tu­ri­le Ca­pi­ta­lei s-a înre­gis­trat o creştere a nu­mă­ru­lui de miş­cări de ae­ro­na­ve, de­van­sând şi la acest ca­pi­tol tren­dul european. Anul tre­cut, nu­mă­rul miş­că­ri­lor de ae­ro­na­ve pe ae­ro­por­tu­ri­le din Bu­cu­reş­ti a crescut cu 11,2% fa­ţă de ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă a anu­lui 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.