BI­JU­TE­RII PEN­TRU 2017

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

a înce­put de an, cre­a­to­rii de hau­te joail­le­rie se întrec în a-și pre­zen­ta co­le­cți­i­le la Pa­ris, con­tu­rând ten­di­nțe­le pen­tru tot res­tul anu­lui.

Ca­sa Cha­nel, scrie New York Ti­mes, a ales o in­cur­si­u­ne în tre­cut, spre fe­mei­le ca­re i-au fost aproape fon­da­toa­rei sa­le, înain­te ca ace­as­ta să ajun­gă ce­le­bră, cu co­le­cția Co­co avant Cha­nel. Prin­tre pi­e­se se nu­mă­ră co­li­e­rul Je­an­ne (nu­mit ast­fel du­pă ac­trița de fil­me mu­te Je­an­ne Di­rys), re­a­li­zat din aur alb, mai bi­ne de 100 de sa­fi­re roz, 82 de spi­ne­li gri și 650 de dia­man­te, co­li­e­rul Mar­the, cu aur alb și 220 de per­le ja­po­ne­ze de cul­tu­ră, ori ine­lul Su­zan­ne (de la Su­zan­ne Orlan­di, pri­ma fe­meie ca­re a pur­tat o ți­nu­tă ori­gi­na­lă Cha­nel), cu sa­fi­re roz­por­to­ca­lii (pad­pa­rad­scha).

L’Éco­le Van Cle­ef & Arpels a ex­pus co­le­cția Re­to­ur D’Expe­di­ti­on de bi­ju­te­rii și obi­ec­te de­co­ra­ti­ve sem­na­tă de Ha­ru­mi Klos­sow­ska de Ro­la și de­di­ca­tă fas­ci­nați­ei pen­tru lu­mea ani­ma­lă a cre­a­toa­rei. Prin­tre pi­e­se s-au re­gă­sit o brața­ră de fil­deș și aur alb, aba­nos și dia­man­te ce închi­pu­ie o pi­si­că prin­zându-și coa­da sau ine­le cu cap de ac­vi­lă lu­cra­te din corn de va­că afri­ca­nă sau lemn pi­e­tri­fi­cat cu aur și dia­man­te.

Alți cre­a­tori au lan­sat bi­ju­te­rii ca­re ara­tă ora, așa­nu­mi­te­le „ce­a­suri se­cre­te”, pre­zen­ta­te sub for­mă de brățări, și ca­dra­ne­le as­cun­se sub o com­bi­nație de pi­e­tre preți­oa­se, cum ar fi spi­ne­li ne­gri și dia­man­te al­be ca la Giam­pi­e­ro Bo­di­no sau opa­le, ca la Di­or.

L

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.