BATMAN DE JUCĂRIE

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ace­e­a­şi bu­nă­dis­po­zi­ţie ca­re a tran­sfor­mat „Ma­rea aven­tu­ră Le­go” într-un fe­no­men mon­dial îl adu­ce acum pe Le­go Batman în pro­pri­ul film ani­mat pe ma­ri­le ecra­ne.

O mul­ţi­me de lu­cruri re­le sunt pe ca­le să se întâmple în Got­ham, iar da­că Batman vrea să sal­ve­ze ora­şul de groaz­ni­cul Jo­ker va tre­bui să înve­ţe să re­nun­ţe la pos­tu­ra de erou so­li­tar, să încer­ce să co­la­bo­re­ze cu alţii şi poa­te, doar poa­te, să se mai re­la­xe­ze pu­ţin. O pro­duc­ţie War­ner Bros. Pic­tu­res, aven­tu­ra ani­ma­tă „Le­go Batman: fil­mul” are pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din Ro­mânia pe 10 fe­brua­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.