PARLAMENTARII PSD ŞI ALDE AU BOICOTAT DISCURSUL PREŞEDINTELUI

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR // POLITIC -

În tim­pul dis­cur­su­lui sus­ţi­nut de pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis în Parlament, parlamentarii PSD au pă­ră­sit sa­la de plen, ex­pri­mându-şi ne­mul­ţu­mi­rea, re­pli­ca şe­ful sta­tu­lui sta­tu­lui fi­ind: „Aţi obo­sit de­ja? Ghi­ni­on!” „Ce fa­cem? Ca­re sunt so­lu­ţi­i­le? Ca­re es­te mar­ja de ma­ne­vră pen­tru a ie­si din acest im­pas? Re­tra­ge­rea or­do­nan­ţei 13 şi even­tual re­tra­ge­rea chi­nu­i­tă a unui mi­nis­tru es­te, cu cer­ti­tu­di­ne, prea pu­ţin. Ale­geri an­ti­ci­pa­te sunt, în ace­as­tă fa­ză, prea mult. Asta es­te mar­ja de ma­ne­vră. Ci­ne tre­bu­ie să vi­nă cu so­lu­ţia? Păi ci­ne a cre­at pro­ble­ma, PSD-ul”, le-a tran­smis Io­han­nis par­la­men­ta­ri­lor. El a adău­gat că Ro­mânia are ne­voie de un gu­vern pu­ter­nic, „ca­re lu­cre­a­ză tran­spa­rent, pre­dic­ti­bil şi nu noap­tea, pe fu­riş”. Du­pă acest mo­ment, parlamentarii

PSD au pă­ră­sit sa­la. „Aţi obo­sit de­ja? Ghi­ni­on”, a re­pli­cat pre­şe­din­te­le. El şi-a con­ti­nuat apoi discursul, ce­rând PSD să re­zol­ve si­tua­ţia în ca­re au adus ţa­ra, du­pă emi­te­rea or­do­nan­ţei 13.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.