MINISTRUL JUSTIŢIEI FLORIN IORDACHE A DEMISIONAT DIN FUNCŢIE

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR // POLITIC -

„Am ho­tă­rât să-mi înain­tez de­mi­sia”, a spus Iordache, du­pă şe­din­ţa Exe­cu­ti­vu­lui. „De când am venit la Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei, mi-am pro­pus și am efec­tuat toa­te de­mer­su­ri­le le­ga­le pt a re­me­dia o se­rie de pro­ble­me exis­ten­te și des­tul de sen­si­bi­le. Așa cum ați vă­zut și dum­nea­voas­tră, toa­te iniția­ti­ve­le asu­ma­te sunt le­ga­le și con­sti­tuți­o­na­le. Proi­ec­te­le pro­pu­se sau afla­te în dez­ba­te­re pu­bli­că or­ga­ni­za­tă de Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei, iar acum sunt în dez­ba­te­re par­la­men­ta­ră... Cu toa­te aces­tea, pen­tru opi­nia pu­bli­că nu a fost su­fi­ci­ent, drept pen­tru ca­re am hot să-mi înain­tez de­mi­sia din fun­cția de mi­nis­tru al Jus­tiți­ei”, a spus Florin Iordache, du­pă şe­din­ţa Exe­cu­ti­vu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.