BELVEDERE RESIDENCES

Business Magazin (Romania) - - // MANAGEMENT -

Belvedere Residences, cel mai ma­re proi­ect rezidenţial din zo­na Avia­ţi­ei -

Bar­bu Vă­că­res­cu, a fost de­ma­rat în oc­tom­brie 2016, astfel aglo­me­rând zo­na de nord a Bu­cu­rești­u­lui. Prima fa­ză a proi­ec­tu­lui in­clu­de 238 de apar­ta­men­te și ur­me­a­ză să fie li­vra­tă pe pia­ţă la înce­pu­tul anu­lui 2018, în ur­ma unei in­ves­ti­ţii de 16,75 mi­li­oa­ne de eu­ro. în to­tal, Belvedere Residences es­te pre­vă­zut să in­clu­dă 1.556 de apar­ta­men­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.