GRAN VIA PARK

Business Magazin (Romania) - - // MANAGEMENT -

Prima fa­ză de con­stru­cție a com­ple­xu­lui re­zi­de­nțial Gran Via Park a început în tri­mes­trul al trei­lea al anu­lui 2015, fi­ind dis­po­ni­bi­le 189 de apar­ta­men­te.

Din ce­le 189 de apar­ta­men­te fi­na­li­za­te din pri­me­le do­uă clă­diri, până la sfârşi­tul lu­nii au­gust 140 au fost vându­te, ce­le mai mul­te cu do­uă ca­me­re, po­tri­vit ofi­cia­li­lor com­pa­ni­ei. Com­ple­xul Gran

Via Park va avea în to­tal no­uă clă­diri re­zi­den­ţia­le cu înăl­ţi­mi cu­prin­se între do­uă şi 16 eta­je. Clă­di­ri­le de bi­ro­uri vor avea

20 de eta­je şi o su­pra­fa­ţă con­stru­i­tă de apro­xi­ma­tiv 40.000 mp.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.