PARFUMUL UNIVERSAL

Business Magazin (Romania) - - // PANORAMA -

Ce rost ar avea să cre­e­zi un par­fum fă­ră mi­ros? Ni­ci­u­nul, da­că ide­ea de la ca­re por­neş­te nu ar fi, de fapt, ace­ea de a-l fa­ce să nu mi­roa­să în sti­clu­ţă, ci doar în con­tact cu pi­e­lea per­soa­nei ca­re-l poar­tă, idee ca­re i-a venit com­pa­ni­ei Escen­tric Mo­le­cu­les. În fi­e­ca­re pro­dus Escen­tric Mo­le­cu­les exis­tă, scrie The Inde­pen­dent, o sin­gu­ră mo­le­cu­lă ca­re de­fi­neş­te aro­ma, ce­le­lal­te in­gre­di­en­te – ino­do­re – fi­ind astfel ale­se încât să-i am­pli­fi­ce aces­teia ca­li­tă­ţi­le, iar cre­a­to­rul aces­tui con­cept es­te par­fu­mi­e­rul Ge­za Scho­en. Cre­a­ţi­i­le Escen­tric Mo­le­cu­les sunt uni­sex şi mi­ros di­fe­rit în funcţie de pur­tă­tor şi şi-au câşti­gat de­ja fani prin­tre ve­de­te, cum ar fi Ri­han­na, Beyon­cé, Jay-Z ori Ka­te Moss.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.