CA­SA LUX te in­vi­tă să des­co­peri

Casa Lux - - Sumar -

Lu­na iu­nie ne adu­ce mul­tă bu­cu­rie în su­flet, iar ame­na­jă­rii îi con­fe­ră no­te ve­se­le, op­ti­mis­te, grație unei se­le­cții in­spi­ra­te de mo­bi­li­er și pi­e­se de­co­ra­ti­ve.

De­nu­mit du­pă tâmpla­rul is­cu­sit din po­ves­tea lui Pi­noc­chio, Mas­tro­ci­li­e­gia es­te un ce­as de o fru­mu­sețe na­tu­ra­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.