Re­com­pu­ne ima­gi­nea de pe co­per­tă!

Casa Lux - - Sumar -

O ca­să ame­na­ja­tă în to­nuri ELECTRIZANTE va îmbia întot­de­au­na la o abor­da­re po­zi­ti­vă a fi­e­că­rei zi­le în par­te. Pen­tru ca de­co­rul să de­bor­de­ze de ener­gie, ori­en­te­a­ză-te că­tre un stil ECLECTIC, ca­re să îți ofe­re li­ber­ta­tea unor ală­tu­rări cât mai îndrăz­nețe. Pen­tru ca un ast­fel de de­mers es­te­tic să nu fie unul foar­te încăr­cat, es­te de pre­fe­rat ca o ast­fel de ame­na­ja­re să ia naște­re într-un con­text LU­MI­NOS, cu su­pra­fețe vi­tra­te mari și cu fi­ni­sa­je uni. Ală­tu­ră un spec­tru cât mai exu­be­rant de cu­lori și con­ti­nuă ide­ea mi­xu­lui es­te­tic și la ni­ve­lul TEXTURILOR. Adu în ca­dru pi­e­se cu fi­ni­saj lu­ci­os, dar și țe­să­turi moi și pu­foa­se. Ambia­nța va fi ast­fel mai pri­e­te­noa­să și mai di­na­mi­că.

INFLEXIUNI CITRICE Ca­na­pea Bon­do, de­sign Harri Kor­ho­nen, cu struc­tu­ră me­ta­li­că și ta­pițe­rie din țe­să­tu­ră.

L 140 x l 73 x h 76 cm 8.430 lei • Moir

PUFOS ȘI PLĂ­CUT LA ATIN­GE­RE Co­vor din lână, țe­sut ma­nual. L 200 x l 140 cm 336 lei • Bi­o­kar­pet

FI­NI­SAJ GLAM Ma­să Kel­ly Gold, din me­tal. Dia­me­tru 50 x h 75 cm 594 lei • www.za­zui.ro

GE­O­ME­TRII FAS­CI­NAN­TE Apli­că Box, de­sign Ronni Gol, brand Li­ght Point, din alu­mi­niu.

L 7,6 x l 7,6 x h 7,6 cm 873 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) li­ght-point.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.