Din ți­nu­turi nor­di­ce

Casa Lux - - TendinȚe -

Lus­tra Eos, ce apa­rți­ne bran­du­lui scan­di­nav Vi­ta Co­pen­ha­gen, es­te o sur­să de lu­mi­nă cal­dă și to­to­da­tă o pi­e­să de­co de im­pact în ori­ce in­te­ri­or. Es­te re­a­li­za­tă din pe­ne de gâscă și poa­te fi cum­pă­ra­tă cu 553,54 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) de pe www.vi­ta­co­pen­ha­gen.com. Dia­me­tru 45 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.