De­co­rați­u­ni­le de­li­ca­te de la bran­dul Räder sunt re­a­li­za­te din ma­te­ria­le eco­lo­gi­ce.

Casa Lux - - TendinȚe -

La ediția din acest an a târgu­lui Ambi­en­te, bran­dul ger­man Räder a pre­zen­tat o se­rie de pi­e­se de­co sus­pen­da­te. Con­cep­tul noii co­le­cții: păs­tra­rea unui de­sign epu­rat și rein­ter­pre­ta­rea unor ele­men­te ge­o­me­tri­ce com­ple­xe. Ghir­lan­de­le lu­mi­noa­se sunt din hârtie, cu po­rți­uni tex­tu­ra­te lu­ci­os. Prețul de por­ni­re es­te de 90 lei/buc. pe www.za­zui.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.