Din pa­si­u­ne pen­tru lux și de­sign

Casa Lux - - TendinȚe -

Nu­me­le Bu­gat­ti es­te ade­sea aso­ciat ima­gi­nii opu­le­nței și a preți­o­su­lui până în cel mai mic de­ta­liu. Drept do­va­dă stă și cea mai re­cen­tă se­rie de pro­du­se pen­tru bucătărie, de­nu­mi­tă Kiss. Pi­e­se­le poar­tă sem­nă­tu­ra de­sig­ne­ru­lui Te­seo Ber­ghel­la și sunt din me­tal pla­cat cu aur de 24 de ca­ra­te. Mo­de­lul Schiac­cia­noci cos­tă 162 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport), pe www.ca­sa­bu­gat­ti.it.

Pul­sa es­te o cre­ație re­cen­tă a de­sig­ne­ru­lui Da­ni­lo De Ros­si pen­tru bran­dul Ita­lamp. Mo­de­lul ofe­ră o re­pre­zen­ta­re ar­tis­ti­că a câmpu­lui mag­ne­tic emis de ste­aua pul­sar. Ra­ze­le aces­teia au luat for­ma unor tu­buri din sti­clă fu­mu­rie. Pi­e­sa poa­te fi co­man­da­tă pe www.ita­lamp.com, de un­de afli și prețul ei. Dia­me­tru 95 x h 70 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.