De­ta­lii es­te­ti­ce ca­re au do­mi­nat pe­ri­oa­da me­di­e­va­lă sunt re­a­dap­ta­te unor exi­ge­nțe sti­lis­ti­ce ac­tua­le.

Casa Lux - - TendinȚe -

Es­te și ca­zul fo­to­li­u­lui Car­men, re­a­li­zat în acest an de echi­pa de de­sig­neri de la Yo­noh Cre­a­ti­ve Stu­dio pen­tru bran­dul Bo­lia. Spă­ta­rul înalt, ti­pic ji­lțu­ri­lor, a că­pă­tat li­nii si­nu­oa­se, iar pi­ci­oa­re­le au de­venit mai su­ple. Pi­e­sa es­te dis­po­ni­bi­lă la De­sign&af­ter cu prețul de 11.348 lei. L 82 x l 60 x h 44 c m

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.