VE­DE­TĂ ÎN ORI­CE LOC

Casa Lux - - TendinȚe -

I Shi­ne es­te nu­me­le aces­tei va­ze, ex­trem de eloc­vent pen­tru a se pre­zen­ta ori­că­rui iu­bi­tor de fru­mos. Fa­ce par­te din ofer­ta bran­du­lui Kar­tell, poar­tă sem­nă­tu­ra Eu­geni Qu­i­tllet și are o ți­nu­tă preți­oa­să și ra­fi­na­tă. Es­te re­a­li­za­tă din ma­te­rial plas­tic ce imi­tă in­ge­ni­os cris­ta­lul. O poți co­man­da pe www.mi­lias­hop.com - preț 502 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.