Fii în ton cu ce­rul se­nin și azu­rul ape­lor între­a­ga va­ră! Aces­ta es­te și lait­mo­ti­vul mo­bi­li­e­ru­lui de ex­te­ri­or pro­pus acum de Von­dom.

Casa Lux - - TendinȚe -

Din­tre pi­e­se­le re­cent lan­sa­te, din co­le­cția Ve­la, se dis­tin­ge ca­na­pe­aua cu do­uă lo­curi cre­a­tă de Ra­món Este­ve Estu­dio. Ca și ce­le­lal­te obi­ec­te ale se­ri­ei, es­te re­a­li­za­tă din po­li­pro­pi­le­nă și i se poa­te atașa un sis­tem de ilu­mi­na­re am­bi­en­ta­lă. Es­te dis­po­ni­bi­lă în mai mul­te nua­nțe. Da­că o vrei pe te­ra­sa ta sau lângă pis­ci­nă, o poți co­man­da pe www.am­bi­en­te­di­rect.com - preț 6.008 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport). L 200 x l 100 x h 72 cm

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.