Ase­me­nea unei pi­e­tre preți­oa­se fin șle­fu­i­te

Casa Lux - - TendinȚe -

La pri­ma ve­de­re asta inspi­ră ace­as­tă oglin­dă de­co­ra­ti­vă ne­o­bișnu­i­tă. Lan­sa­tă re­cent, Pi­e­ga Mir­ror a fost con­ce­pu­tă de Vic­to­ria Wil­mot­te pen­tru bran­dul Clas­si­con și es­te dis­po­ni­bi­lă cu mai mul­te di­men­si­uni. Prețul ver­si­u­nii L 80 x l 48 cm es­te de 3.230 lei (fă­ră ta­xe de tran­sport) prin www.am­bi­en­te­di­rect.com.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.